Montaż drzwi

Montaż i konserwacja drzwi

Drzwi powinna montować wyspecjalizowana grupa montażowa. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z poniższymi uwagami.

 1. Drzwi należy montować w odpowiednio wykonanym otworze budowlanym.
 2. Drzwi montować po wykonaniu i wyschnięciu tynków i podłoży pod posadzki.
 3. Nie dopuszczać do nagrzania drzwi będących w folii podczas transportu.
 4. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności montażowych, należy bezwzględnie dokonać oględzin drzwi pod kątem ewentualnych wad jawnych i innych usterek.
 5. Różnica temperatur między klatką schodową, a mieszkaniem nie może przekraczać +5°C
 6. Sposób ustawienia i regulacji:
  • Zamontować blachy kotwiące (7 szt.) do zewnętrznej powierzchni ościeżnicy za pomocą wkrętów do drewna (patrz rysunek).
  • Ustawić kompletne drzwi w otworze budowlanym (skrzydło wraz z ościeżnicą).
  • Wbić kliny drewniane na narożach ościeżnicy, tak aby za ich pomocą ustawić pion i poziom ościeżnicy oraz jej położenie w murze.
  • Sprawdzić przekątną wewnątrz ościeżnicy z progiem.
  • Sprawdzić i doregulować za pomocą klinów przyleganie skrzydła do ościeżnicy, funkcjonowanie zamków oraz odległość skrzydła od podłogi przy otwieraniu.
  • Przed przystąpieniem do zamocowania dokładnie sprawdzić prawidłowość ustawienia i funkcjonowania drzwi oraz sztywność zamontowania za pomocą klinów.
 7. Sposób montowania:
  • Wyprofilować kotwy blaszane oraz zamocować je za pomocą dybli do muru – 7 szt. kotew.
  • Przy drzwiach zewnętrznych wskazane jest przytwierdzić dodatkowo pionowe ościeżnice za pomocą metalowych tulei dwustronnie rozpieranych (3 szt. na stronę – 30 cm od góry i dołu oraz pośrodku).
  • Podczas dokręcania śrub tulei uważać na możliwość rozwarcia ościeżnicy, czego należy unikać stosując boczne podkładki drewniane.
  • Założyć min. 3 szt. rozpórek drewnianych w ¼ odległości od góry i dołu ościeżnicy i w środku, tak aby zachować prawidłowy jej wymiar wewnętrzny – zabezpieczając końce rozpórek np. podkładkami z tektury, aby nie uszkodzić powierzchni.
  • Wypełnić szczelinę pomiędzy ościeżnicą, a murem pianką montażową i pozostawić do zastygnięcia. W czasie wypełniania nie dopuścić do zabrudzenia pianką powierzchni drzwi.
  • Obciąć nadmiar pianki
  • Sprawdzić funkcjonowanie drzwi – ewentualnie dokonać regulacji na zawiasach.
 8. Prawidłowe ustawienie i zamocowanie drzwi ma zasadniczy wpływ na ich funkcjonalność, dlatego czynności te powinny być wykonywane przez osobę z odpowiednim doświadczeniem.

Konserwacja:

 1. Powierzchnie drzwi są oklejone folią CPL. Należy ją czyścić za pomocą wilgotnej ścierki.
 2. Mechanizm zamka smarować według potrzeb.
 3. Luz pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą należy regulować poprzez wkręcanie lub wykręcanie zawiasów i blachy zaczepowej od strony zamka.

Rysunek montażu drzwi

Schemat drzwi

Kierunek otwierania drzwi

Drzwi lewe Drzwi prawe
Posiadają zawiasy po lewej stronie, gdy patrzymy na nie od wnętrza domu i otwieramy do siebie. Posiadają zawiasy po prawej stronie, gdy patrzymy na nie od wnętrza domu i otwieramy do siebie.
Kierunek otwierania drzwi Kierunek otwierania drzwi